Rotitul Cocoşului de munte

              Wild Bucovina prezintă pentru prietenii naturii articolul şi reportajul video de mai jos, realizat cu dăruire în codrii sălbatici ai Bucovinei.
            Este vremea când ultimele ochiuri ale omătului îmbătrânesc şi se sting în şuvoaie, când pădurea prinde glas de cântăreţi, înzestraţi fiecare cu repertoriul lui. Unul dintre aceştia oferă un spectacol magnific prin cântecul, comportamentul şi măreţia trupului manifestate în această perioadă. În straie de nuntă, vine la locul tainic, mânat de dorinţa de împerechere. Vă prezentăm cavalerul pădurilor de molid şi brad.
http://wildbucovina.ro/rotitul-cocosului-de-munte/