PRIVIGHETOARE Nightingale (Luscinia megarhynchos)

This amazing bird by its song, amazing how well you can sing. We shot it in its natural habitat.  Această pasăre uluitoare te uimeşte prin delicateţea canteculi ei . Am filmat-o in habitatul ei natural.
Copyright © : Stelian B.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu